Privacy statement

Dit is de website van Stichting Hypotheekclaim.

 

Gegevensverwerking

Stichting Hypotheekclaim verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Hypotheekclaim houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via een contactformulier op onze website informatie aanvraagt of via onze website gebruik wenst te maken van een eerste kostenloze zaakevaluatie. In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting Hypotheekclaim, leggen wij gegevens vast. Stichting Hypotheekclaim gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening.

 

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

 

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Stichting Hypotheekclaim maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

 

Wijzigingen

Stichting Hypotheekclaim behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement.
U hebt het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Indien gewenst kan de informatie worden gecorrigeerd.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het door ons gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Stichting Hypotheekclaim
Grote Voort 207 E
8041 BK Zwolle