Onze doelstellingen

Stichting Hypotheekclaim zet zich in voor betere voorlichting aan de consument bij het af- over oversluiten van een hypotheek. De consument ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Steeds veranderende wet- en regelgeving, beperkte fiscale kennis, aanpassingen in de productvormen en lastig te duiden berichten in de media zijn hier debet aan. De consument heeft behoefte aan een gedegen, oprecht, onderbouwd, kwalitatief en transparant hypotheekadvies. Van een adviseur die hij kan vertrouwen. Zolang daarvan niet in alle gevallen sprake is, zal Stichting Hypotheekclaim zich inzetten voor een betere voorlichting aan de consument.

Stichting Hypotheekclaim is een onafhankelijke instantie gevestigd te Zwolle. U kunt ons bereiken via mail en telefoon.
 

   

  Stichting Hypotheekclaim heeft vier kerntaken:

 • 1. Wij willen huizenbezitters beschermen tegen foutieve en onvolledige informatie bij het af- of oversluiten van een hypotheek
 •  

   Wij zullen ons inzetten om de informatievoorziening door andere instanties naar een hoger niveau te tillen. We doen dat door consumenten te (laten) informeren en partijen in de hypotheek-keten te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

 

  • 2. Het claimen van schade voor huiseigenaren die sinds 2013 hun hypotheek niet optimaal hebben vernieuwd

 

Op de website is een module ingericht waarmee verontruste huizenbezitters kunnen testen of zij behoren tot de doelgroep van Stichting Hypotheekclaim. Indien u twijfelt of u tot de doelgroep behoort raden we dringend aan om toch aan te melden en te voorzien in de benodigde documenten. Vanaf dat moment nemen wij u alle zorg uit handen. We controleren of u alle benodigde stukken hebt aangeleverd; de onafhankelijke financieel experts beoordelen het verstrekte hypotheekadvies en controleren of deze conform wet- en regelgeving is uitgevoerd. Indien het hypotheekadvies correct is uitgevoerd, ontvangt u het inschrijfgeld retour en bent u zeker van de kwaliteit. Indien het hypotheekadvies niet (geheel) correct is uitgevoerd, berekenen de experts de indicatieve schade.
De betrokken advocaat stelt namens u de adviseur aansprakelijk en beoordeelt de reactie van de adviseur. Daarna claimt de advocaat namens u de schade en neemt adequate vervolgstappen. Uw advocaat vertegenwoordigt u in de procedure, zorgt voor afhandeling van de schade en dat de schadevergoeding op het door u opgegeven rekeningnummer wordt gestort. ( na aftrek van eventuele succesfee). U wordt bij iedere stap in het proces actief betrokken en uitgebreid op voorhand geïnformeerd.

    

  • 3. Het stoppen van het verkeerd oversluiten van hypotheken

 

De Stichting constateert dat er nog steeds veel onjuiste of onvolledige adviezen worden gegeven bij het oversluiten. De financiële gevolgen van een oversluiting in de volle breedte (maandlasten, fiscaliteit en totale netto-last over de gehele looptijd) worden vaak nog niet inzichtelijk gemaakt. Door het starten van een mediacampagne probeert Stichting Hypotheekclaim zowel de consument als de adviseurs te waarschuwen voor veel voorkomende omissies in de adviezen.

    

  • 4. Het verbeteren van hypotheekadvies in het algemeen

 

Niet alleen de adviezen bij het oversluiten van een hypotheek bevatten in te veel gevallen fouten. De consument moet er op kunnen rekenen dat hij het best mogelijk advies krijgt en op die wijze het voor hem best mogelijk alternatief voor zijn hypotheek kan kiezen. Stichting Hypotheekclaim zal een landelijke lobby op gang brengen onder consumenten, hypotheektussenpersonen, banken en andere instanties. We willen bij al deze partijen de bewustwording vergroten van de noodzaak van een gedegen, oprecht, onderbouwd, kwalitatief en transparant hypotheekadvies, dat tenminste voldoet aan de daarvoor vastgestelde normen en regels.