Goed advies

Op deze pagina geven wij u informatie waarmee u zelf in staat bent om te kunnen bepalen of u een goed hypotheekadvies heeft gekregen of waar u in de toekomst een hypotheekadvies wilt afnemen, op moet letten. Deze pagina is onder andere gebaseerd op informatie afkomstig van de AFM en Consumentenbond.
 

 

Met ingang van 1 januari 2013 betalen consumenten voor hun hypotheekadvies. Het gaat vaak om meer dan €2000,00. Voor zo’n bedrag mag u een juist en volledig advies verwachten, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Een advies dat u helpt bij het maken van de beste keuze. In deze sectie geven we een overzicht hoe een goed advies tot stand komt en hoe u zelf ook kunt bijdragen aan een goed advies.

 

Het afsluiten van een hypotheek is een van de belangrijkste financiële beslissingen in uw leven. Het gaat om veel geld en u zit er voor een lange periode aan vast. Ga daarom niet over één nacht ijs bij de keuze voor een hypotheek. Teken nooit een overeenkomst die u niet helemaal begrijpt.

 

De kosten en aflossing van een hypotheek zorgen voor langere tijd voor grote maandelijkse kosten voor het huishouden. Ze hebben grote invloed op uw besteedbaar inkomen. De overheid vindt dan ook dat personen die advies geven over hypotheken, zich dat bewust moeten zijn en stelt daarom eisen aan de kwaliteit van het advies. Deze eisen zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht.
 

Kiezen van een hypotheekadviseur

Voor de keuze van een adviseur die bij u past, doorloopt u de volgende stappen (bron: Consumentenbond).
 

 • Of een hypotheekadviseur nodig is, hangt af van uw financiële kennis en ervaring. Uw eigen kennis toetsen kan op verschillende websites, bijvoorbeeld op www.weetwatjeweet.nl.
 • Kijk niet alleen naar de prijs van de adviseur/tussenpersoon. Wees kritisch en controleer of hij onafhankelijk is door diens dienstenwijzer te lezen en te vragen met hoeveel geldverstrekkers hij zaken doet.
 • Wie geen tussenpersoon inschakelt, maar direct bij een bank of andere geldverstrekker zijn hypotheek regelt, betaalt ook kosten. Maar die zijn voor u minder makkelijk te achterhalen. Direct naar de geldverstrekker stappen is dus niet per se goedkoper. Let wel op dat bij de banken alleen hun eigen producten en diensten worden aangeboden, terwijl dat voor u niet altijd de meest gunstige zal zijn.
 • Vergelijk de dienstverleningsdocumenten (DVD’s) van verschillende tussenpersonen om te weten welke diensten ze bieden tegen welk tarief.

 

Als u advies of bemiddeling krijgt voor een hypotheek, hoort u een dienstverleningsdocument (DVD) te ontvangen. Het DVD geeft inzicht in de gemiddelde beloning van de adviseur en in de werkzaamheden die hij verricht(zie: https://www.afm.nl/~/profmedia/files/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaars/2013/leeswijzer-dvd2.ashx). Een adviseur is verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website te plaatsen. Voordat u het kennismakingsgesprek gaat voeren, kunt u uzelf zo al verdiepen in de kosten en mogelijkheden en kunt u de kosten van adviseurs met elkaar vergelijken. (bron: AFM)

 

Het dienstverleningsdocument is een handig hulpmiddel om de juiste vragen te stellen aan de financiële dienstverlener. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten u krijgt tegen welke prijs. Wat doet de adviseur bijvoorbeeld voor u om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kunt u goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

 

Het dienstverleningsdocument helpt u ook om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij het maken van een keuze voor een type dienstverlener. Gaat u voor advisering door een zelfstandig adviseur of kiest u voor een bank of verzekeraar? De dienstverleningsdocumenten zien er hetzelfde uit. Zo kunt u op een makkelijke manier de kosten en de werkzaamheden naast elkaar leggen. In de leeswijzer dienstverleningsdocument van het AFM staat een toelichting op de opbouw van het dienstverleningsdocument. (PDF: https://www.afm.nl/~/profmedia/files/doelgroepen/adviseurs-bemiddelaars/2013/leeswijzer-dvd2.ashx))

 

De financiële adviseur is overigens ook verplicht u bij het eerste (gratis) kennismakings-/oriëntatiegesprek te vertellen welke kosten hij voor advies en voor bemiddeling in rekening brengt, hoe hoog deze kosten zijn en welke werkzaamheden hij hiervoor uitvoert. Vertelt hij dit niet uit zichzelf, vraag er dan vooral zelf naar.

 

Voelt u zich niet prettig bij de werkwijze van een adviseur of de mogelijke kosten van het advies? Neem in dat geval na de kennismaking afscheid. Daarmee voorkomt u teleurstellingen.

 

Maak duidelijke afspraken met uw hypotheekadviseur

Heeft u volgens u de juiste adviseur gevonden, zorg dan dat u voorafgaand aan het adviestraject duidelijke afspraken maakt over wat u van de adviseur mag verwachten. En welke kosten u moet gaan betalen voor het advies.

 

a) Check allereerst of de tussenpersoon niet op de waarschuwingenlijst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staat, zoek via ‘consumenten’ en ‘risico’.

b) Heeft de tussenpersoon de juiste vergunning voor de diensten die hij aanbiedt? Kijk in het register van de AFM op de website.

c) Beschikt de contactpersoon bij het advieskantoor over de juiste registraties en keurmerken? Met een vergunning is nog niet gezegd dat alle werknemers van het kantoor over de juiste papieren en kennis beschikken. Belangrijke keurmerken zijn:

 • Erkend hypotheek­adviseur (SEH);
 • Gecertificeerd financieel planner (FFP);
 • Dutch Securities Institute-Keurmerk (DSI).
 1. Maak duidelijke afspraken met de tussenpersoon over de diensten die hij levert. Wat gaat hij doen en wat moet dat kosten? Leg de afspraken samen schriftelijk vast.
 2. Kies voor hypotheekadvies een specialist die over de juiste diploma’s beschikt.
 3. Is de keuze voor een tussenpersoon eenmaal gemaakt, dan valt er vaak nog te onderhandelen over de prijs. Op veel websites staan prijzen voor hypotheekadviezen, waarmee u kunt vergelijken.
 4. Veel tussenpersonen hanteren meerdere methoden om hun diensten in rekening te brengen. Overleg wat in uw situatie het voordeligst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het advies.

 

Het hypotheekadvies

Als u duidelijke afspraken met de adviseur heeft gemaakt, gaat het echte adviestraject beginnen. De adviseur moet zich goed op de hoogte stellen van uw financiële situatie, nu en in de toekomst. Als u al een hypotheek heeft, moet de adviseur exact weten hoe deze in elkaar zit en hij moet er voor zorgen dat in zijn advies een goede vergelijking tussen de bestaande hypotheek en een mogelijk alternatief wordt gemaakt. Niet alleen op korte termijn, maar over de hele looptijd van de hypotheken. Daarnaast moet hij u voorrekenen welke mogelijkheden er zijn wanneer u de oude hypotheek behoudt en deze (fiscaal) optimaliseert.

 

Het adviesgesprek

In het adviesgesprek moet u advies krijgen dat past bij uw persoonlijke situatie en specifieke behoefte. De adviseur moet weten welk doel u heeft, wat uw financiële positie is en wordt, welke risico’s u wilt nemen en welke kennis en ervaring u heeft.

 

Goed advies op basis van uw informatie

Soms lijkt het alsof de adviseur alles van u wil weten en overal een kopie van wil hebben. Om goed advies te kunnen geven, heeft een adviseur veel informatie nodig en bouwt hij een dossier op.

 

Het advies is gebaseerd op informatie die u zelf aan de adviseur geeft. Voor een goed advies moet die informatie kloppen. Soms zijn bewijsstukken nodig, zodat de adviseur kan aantonen dat hij passend advies gegeven heeft. Soms is het ook goed dat de adviseur informatie controleert, bijvoorbeeld de voorwaarden van eerder afgesloten producten. Die kunnen namelijk net wat anders zijn dan u denkt.
In de fase van de oplossing geeft de adviseur op basis van alle verzamelde informatie aan welke hypotheekconstructie goed aansluit op de uitkomsten van de analyses en hoe deze past bij uw situatie en wensen. De adviseur houdt hierbij ook rekening met alle relevante fiscale aspecten voor zover die gelden of redelijkerwijs in uw situatie zijn te voorzien. De adviseur moet het advies zodanig formuleren dat u begrijpt hoe het advies aansluit op uw doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring. Vervolgens licht de adviseur het advies toe. Hij legt daarbij de benodigde informatie en het klantbeeld met de gegevens over de geadviseerde oplossing vast.

 

Als klant kiest u er uiteindelijk zelf voor om het advies van de adviseur wel of niet op te volgen. Volgt u het advies niet op, dan bespreekt de adviseur de risico’s en consequenties. Ook als u het advies niet opvolgt, bent u de advieskosten aan de adviseur verschuldigd.
De AFM heeft op haar site een checklist staan voor een hypotheekadvies: https://www.afmsurvey.nl/afm89/Survey.aspx

 

Samengevat zijn de belangrijkste punten bij het af – of oversluiten binnen een hypotheekadvies de volgende (bron: AFM)

 1. De adviseur moet de doelstelling die u heeft om een hypotheek af- of over te sluiten duidelijk vaststellen: wilt u een huis kopen? Is de reden een verbouwing? Wilt u een lagere rente?
 2. De adviseur moet van u alle relevante informatie vragen (en krijgen) over uw huidige en nieuwe hypotheek en de eventueel hieraan gekoppelde verzekering(-en).
 3. De adviseur moet u alle informatie verstrekken over de totale kosten van het af – of oversluiten van de hypotheek.
 4. Bij het oversluiten moet de adviseur een cijfermatige vergelijking van de huidige en de nieuwe hypotheek maken en met u overleggen;
 5. De adviseur moet de financiële consequenties van het af- of oversluiten berekenen en dit met u overleggen; daarin horen ook de fiscale consequenties op langere termijn verwerkt te zijn
 6. Indien van toepassing moet de adviseur bezien of het afsluiten van de hypotheek voor u haalbaar is en bij oversluiten of het oversluiten en de eventuele opbouwverzekering voor u gunstig zijn of niet
 7. Het advies dat de adviseur geeft moet aansluiten bij uw risicobereidheid, bij zijn berekeningen en bij uw wensen.
 8. Alle relevante informatie moet de adviseur in zijn dossier vastleggen. Hij moet alle relevante informatie in het dossier vastleggen. Vergewis u ervan dat u ook alle relevante informatie heeft gezien. Vraag de adviseur deze informatie ook in zijn advies weer te geven.

 

Ook mogelijk: afsluiten zonder advies

Afsluiten zonder advies kan ook. Dat wordt ‘execution only’ genoemd. U hoeft dan geen advieskosten te betalen maar moet wel rekening houden met kosten gericht op het afsluiten van de hypotheek, zoals bijvoorbeeld taxatiekosten of notariskosten. De aanbieder van ingewikkelde producten moet een kennis- en ervaringstoets bij u afnemen voordat u het product kunt afsluiten.
Execution only (afsluiten zonder advies)

 

Heeft u zelf veel kennis of ervaring met financiële producten en geen behoefte aan advies? Dan kunt u kiezen voor ‘execution only’. Dit betekent dat u zelf, zonder hulp van een adviseur, een hypotheek af- of oversluit.

 

Execution only niet voor iedereen geschikt

De keuze voor een verkeerde hypotheek kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld omdat u onverwacht aan het einde van de looptijd van de hypotheek een restschuld overhoudt of uw pensioenaanvulling lager blijkt te zijn dan gedacht.

 

Ook als er geen advies wordt gegeven krijgt u te maken met kosten, namelijk voor het daadwerkelijk afsluiten van het product. In de regel zijn deze kosten wel lager dan het bedrag voor een volledig adviestraject.

 

De kennis- en ervaringstoets

Om te bepalen of u in staat bent om zonder advies een financieel product af te sluiten moet u eerst een kennis & ervaringstoets doen. De kennis- en ervaringstoets is verplicht voor het af- of oversluiten van alle hypotheken.

 

De toets stelt u vragen over het financiële product en de risico’s hiervan. Deze toets is bedoeld om te kijken of u voldoende bewust bent van de risico’s en de gevolgen voor uw eigen financiële situatie. De uitkomst van de toets kan u helpen bij de inschatting of het wel of niet verstandig is een product aan te schaffen zonder advies. Er is geen standaardtoets, deze kan dus per financiële dienstverlener verschillen.

 

De uitslag van de toets is niet bindend. Dat betekent dat u wanneer u niet slaagt voor deze toets, u er vaak toch voor kan kiezen een product zelf af te sluiten. Goedkoop kan duurkoop worden als achteraf blijkt dat u de verkeerde hypotheek(-vorm) hebt afgesloten.

 

Vragen die u zichzelf kan stellen zijn:
• Weet u hoe de hypotheekconstructie werkt, wat de voorwaarden zijn en weet u of dit past bij uw eigen (financiële) situatie?
• Wat gebeurt er met uw huidige financiële producten, dus ook met uw hypotheek, als u gaat scheiden, u of uw partner werkeloos of arbeidsongeschikt wordt? Weet u of u de maandlasten van uw hypotheek dan nog kan betalen?
• Weet u hoeveel pensioen u gaat ontvangen en hoeveel aanvulling u zou willen opbouwen?
• Is uw hypotheek aan het einde van de looptijd afgelost of moet u naast de hypotheek zelf nog vermogen opbouwen?

 

Wat als ik het product uiteindelijk niet aanschaf?

Als u na het oriëntatiegesprek verder wilt, legt de adviseur een contract aan u voor. U maakt daarin afspraken over de beloning van de adviseur. Als u dat document tekent, moet u betalen voor het advies. Ook als u uiteindelijk geen product afsluit. De adviseur heeft namelijk wel werk voor u gedaan en u advies gegeven.