Werkwijze

Om zoveel mogelijk consumenten te kunnen helpen heeft Stichting Hypotheekclaim haar processen zo efficiënt mogelijk ingericht. Hieronder vertellen wij u meer over wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten ten einde het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 • 1. In aanmerking komen

  Bepaal aan de hand van 3 simpele vragen of u mogelijk in aanmerking komt voor een claim.

 • 2. Account aanmaken

  Maak een account bij ons aan en vul uw persoonlijke gegevens in.

 • 3. Vergoeding

  Om te kunnen beoordelen of uw dossier geschikt is voor het in gang zetten van de procedure, vragen wij een bedrag van € 25,00. Voor elk individueel dossier dienen wij een financieel expert en jurist in te schakelen. Voor onze dienstverlening vragen wij een succesfee van 15% (no cure no pay).

   

  Wanneer uw zaak geen verhaalbare schade blijkt te hebben, maar wel aan de criteria heeft voldaan en u heeft tevens uw persoonlijke account volledig gevuld met de gevraagde gegevens en bewijsstukken, dan betalen wij u de €25,00 voor deelname terug.

   

  Wanneer u niet aan de criteria voldoet, u niet voldoende medewerking verleent om uw belangen op een goede manier te kunnen behartigen, of wanneer na het indienen van de claim blijkt dat deze wordt afgewezen, dan ontvangt u de € 25,00 voor deelname niet retour.

 • 4. Rechtsbijstandverzekering

  Bent u in het bezit van een rechtsbijstandverzekering? In uw persoonlijke account heeft u de mogelijkheid uw zaak middels een door ons opgestelde e-mail aan te melden bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Zij zullen na goedkeuring al uw kosten voor deelname aan de Stichting Hypotheekclaim voldoen. Wij betalen u in dit geval ook de € 25,00 voor deelname terug.

 • 5. Bewijsstukken

  Om uw schadebedrag te kunnen bepalen en uw zaak te kunnen behartigen dienen wij in het bezit te zijn van enkele bewijsstukken. U kunt deze bewijsstukken uploaden in uw persoonlijke account of per post naar ons verzenden.

 • 1. Het schadebedrag vaststellen

  Stichting Hypotheekclaim maakt van meerdere partijen gebruik om onafhankelijke financieel experts in te zetten. Middels een 4-ogen principe wordt ieder dossier tweemaal beoordeeld en doorgerekend. Hiermee beoogt de stichting een objectieve toetsing en berekening, welke is gebaseerd op haar richtlijnen en kaders. Deze richtlijnen en kaders zijn beoordeeld door een onafhankelijk financieel kennisinstituut.

  De financieel experts beoordelen het verstrekte hypotheekadvies en controleren of deze conform wet- en regelgeving is uitgevoerd. Indien het hypotheekadvies correct is uitgevoerd, ontvangt u het inschrijfgeld retour. Indien het hypotheekadvies niet (geheel) correct is uitgevoerd, berekenen de experts de indicatieve schade.

 • 2. De rechtsgang

  Als de financieel experts het indicatieve schadebedrag hebben berekend, gaan de betrokken juristen de rechtsgang verder voorbereiden. De betrokken advocaat stelt namens u de adviseur aansprakelijk en beoordeelt de reactie van de adviseur. Iedere hypotheekadviseur die in Nederland mag bemiddelen bij de totstandkoming van een hypotheek is verzekerd tegen beroepsfouten en zal naar aanleiding van de klacht contact zoeken met zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  Vervolgens claimt de advocaat namens u de schade en vertegenwoordigt u in de procedure. Daarna zorgt hij voor afhandeling van de schade, inclusief de storting van de schadevergoeding op het door u opgegeven rekeningnummer. ( na aftrek van eventuele succesfee). U wordt bij iedere stap in het proces actief betrokken en uitgebreid op voorhand geïnformeerd.

 • 3. Claimen

  Na de toewijzing van de schadevergoeding zal de hypotheekadviseur, die u onvolledig of onjuist heeft geadviseerd, het schadebedrag claimen bij zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Na ontvangst van de gelden wordt het bedrag, minus de 15% succesfee (indien u niet verzekerd bent voor rechtsbijstand), zo spoedig mogelijk overgemaakt op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

 • 1. In aanmerking komen

  Bepaal aan de hand van 3 simpele vragen of u behoort tot de doelgroep van Stichting Hypotheekclaim en mogelijk in aanmerking komt voor een claim.

 • 2. Account aanmaken

  Maak een account bij ons aan en vul uw persoonlijke gegevens in. Zodra alle benodigde documenten binnen zijn, gaan onze onafhankelijke financiële experts voor u aan de slag

 • 3. Vergoeding

  Om te kunnen beoordelen of uw dossier geschikt is voor het in gang zetten van de procedure, vragen wij een bedrag van € 25,00. Voor elk individueel dossier dienen wij onafhankelijke financieel experts en een jurist in te schakelen. Voor de bekostiging van onze volledige dienstverlening vragen wij een succesfee van 15% (no cure no pay).

   

  Wanneer uw zaak geen verhaalbare schade blijkt te hebben, maar wel aan de criteria heeft voldaan, en u heeft tevens uw persoonlijke account volledig gevuld met de gevraagde gegevens en bewijsstukken, dan betalen wij u de €25,00 voor deelname terug.

   

  Wanneer u niet aan de criteria voldoet, u niet voldoende medewerking verleent om uw belangen op een goede manier te kunnen behartigen, of wanneer na het indienen van de claim blijkt dat deze wordt afgewezen, dan ontvangt u de € 25,00 voor deelname niet retour.

 • 4. Rechtsbijstandverzekering

  Bent u in het bezit van een rechtsbijstandverzekering? In uw persoonlijke account heeft u de mogelijkheid uw zaak middels een door ons opgestelde e-mail aan te melden bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Zij zullen na goedkeuring al uw kosten voor deelname aan de Stichting Hypotheekclaim voldoen. Wij betalen u in dit geval ook de € 25,00 voor deelname terug.

 • 5. Bewijsstukken

  Om uw schadebedrag te kunnen bepalen en uw zaak te kunnen behartigen dienen wij in het bezit te zijn van enkele bewijsstukken. U kunt deze bewijsstukken uploaden in uw persoonlijke account of per post naar ons toesturen.

 • 6. Het schadebedrag vaststellen

  Stichting Hypotheekclaim maakt van meerdere partijen gebruik om onafhankelijke financieel experts in te zetten. Middels een 4-ogen principe wordt ieder dossier tweemaal beoordeeld en doorgerekend. Hiermee beoogt de stichting een objectieve toetsing en berekening, welke is gebaseerd op haar richtlijnen en kaders. Deze richtlijnen en kaders zijn beoordeeld door een onafhankelijk financieel kennisinstituut.

  De financieel experts beoordelen het verstrekte hypotheekadvies en controleren of deze conform wet- en regelgeving is uitgevoerd. Indien het hypotheekadvies correct is uitgevoerd, ontvangt u het inschrijfgeld retour. Indien het hypotheekadvies niet (geheel) correct is uitgevoerd, berekenen de experts de indicatieve schade.

 • 7. De rechtsgang

  Als de financieel experts het indicatieve schadebedrag hebben berekend, gaan de betrokken juristen de rechtsgang verder voorbereiden. De betrokken advocaat stelt namens u de adviseur aansprakelijk en beoordeelt de reactie van de adviseur. Iedere hypotheekadviseur die in Nederland mag bemiddelen bij de totstandkoming van een hypotheek is verzekerd tegen beroepsfouten en zal naar aanleiding van de klacht contact zoeken met zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  Vervolgens claimt de advocaat namens u de schade en vertegenwoordigt u in de procedure. Daarna zorgt hij voor afhandeling van de schade, inclusief de storting van de schadevergoeding op het door u opgegeven rekeningnummer. ( na aftrek van eventuele succesfee). U wordt bij iedere stap in het proces actief betrokken en uitgebreid op voorhand geïnformeerd.

 • 8. Claimen

  Na de toewijzing van de schadevergoeding zal de hypotheekadviseur, die u onvolledig of onjuist heeft geadviseerd, het schadebedrag claimen bij zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Na ontvangst van de gelden wordt het bedrag, minus de 15% succesfee (indien u niet verzekerd bent voor rechtsbijstand), zo spoedig mogelijk overgemaakt op het door u opgegeven bankrekeningnummer.